از دست دادن شغل و بیماری جسمی

افسردگی چگونه احساسی است؟
احساس افسردگی بسیار قوی تر و ناخوشایندتر از دوره های کوتاه غمگینی است که همه ما گاهگاهی آن را تجربه کرده ایم و معمولاً طولانی تر است ، حتی ممکن است روزها ، هفته ها و ماهها ادامه پیدا کند. بیشتر مردم در زمان افسردگی 5 یا 6 نشانه زیر را در خود احساس می کنند. شما نیز می توانید با پاسخ گویی به پرسشهای زیر بود یا نبود نشانه های افسردگی را در مورد خویش بررسی کنید.
بیشتر وقتها احساس ناشادی می کنید؟ (ممکن است غروب ها کمی بهتر باشید)
علایق خود را از دست داده و از کسب لذت ناتوانید؟
نمی توانید مثل گذشته از پس مشکلات خود برآیید؟
احساس خستگی می کنید؟
کاهش وزن و اشتها (در برخی افراد افزایش وزن و اشتها) دارید؟
دیر به خواب می روید (حدود یک تا دو ساعت) و برخلاف همیشه زود بیدار می شوید؟
میل جنسی تان کاهش یافته؟
اطمینان به خود را از دست داده اید؟
احساس بی ارزشی و ناامیدی می کنید؟
از مردم دوری می کنید؟
تحریک پذیر شده اید؟
احساس بدی در زمان های خاصی از روز دارید؟
در مورد خود کشی فکر می کنید؟
عواملی که در بروز افسردگی نقش دارند:
اتفاقات زندگی: بسیار عادی است که در زمان روبرو شدن با یک فاجعه غم انگیز مانند داغدیدگی ، طلاق یا از دست دادن شغل ، افسرده شویم.
شرایط و موقعیت ها: اگر ما تنها بوده و دوستی نداشته باشیم تحت فشار روانی باشیم ، نگرانیهای دیگری داشته و یا از نظر جسمی افت کرده باشیم احتمال بیشتری می رود که افسرده شویم.
بیماری جسمی: افسردگی بیشتر زمانی که از بیماری جسمی رنج می بریم به سراغمان می آید ، از جمله بیماری های کشنده مانند سرطان و بیماری های قلبی و نیز دردهای مزمن و آزاردهنده مثل ورم مفاصل و برونشیت.
شخصیت: هر فردی احتمال دارد افسرده شود اما برخی از افراد حتی احتمال بیشتری برای افسرده شدن دارند این به خاطر ساختار خاص بدن آنها ، تجربیات ابتدایی زندگیشان یا هر دو عامل می باشد.
الکل: افرادی که در نوشیدن الکل افراط می کنند دچار افسردگی می شوند. البته هنوز مشخص نیست که افسردگی در آنها بیشتر مطرح شده و گرایش به مصرف الکل را در آنها ایجاد کرده است و یا مصرف زیاد الکل موجب بروز افسردگی شده است ولی مشخص شده است.
جنسیت: زنان بیش از مردان افسرده می شوند شاید به این دلیل که مردان کمتر اجازه می دهند احساساتشان بارز شود و اغلب روی آنها را سرپوش می گذارند و بیشتر به شکل عصبانیت و نوشیدن مشروبات الکلی واکنش نشان می دهند.
زنها: افسردگی می تواند افراد خانواده را مبتلا کند. اگر یکی از والدین شما به افسردگی شدید مبتلا باشد ، احتمال ابتلا به افسردگی 8 برابر می شود. (رید، 1994)
چه زمانی باید در جستجوی کمک بود؟
وقتی احساس افسردگی شما بدتر از همیشه و رو به بهبود نباشد.