آمریکای لاتین و سلامت عمومی

در کشور ما این موضوع هیچ گاه بصورت جدی و قاطع مورد بحث و بررسی قرار نگرفته، به همین جهت هم مشکلات آن تاکنون در بوته ابهام باقی مانده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در جامعه ی ایران، سقط جنین غیر قانونی وجود دارد. قسمت اعظم آن هم بصورت پنهانی و به دست افراد غیر وارد و یا نیمه متخصص صورت می گیرد. با این وجود، رسما” و بطور قانونی، جز در مواردی بسیار محدود، مجوزی برای سقط جنین صادر نمی شود.
2-2-1تعریف سقط جنین:
در مورد سقط جنین، تعاریف گوناگونی ارائه شده است که صرفا” برای درک بهتر موضوع، به برخی از آن ها اشاره می کنیم: جنین در لغت به معنی هر چیز پوشیده ومستور و به نطفه موجود در شکم اطلاق میشود. (گلدوزیان، 1383 ص 207)
– بیرون راندن حاصل باروری زن، قبل از موعد معین، به میل و به عمد.
– بیرون راندن حاصل باروری از رحم، در حالی که موجود تکوین یافته، قادر به زندگی در خارج از رحم نباشد.
– خارج کردن حاصل باروری قبل از هفته بیستم حاملگی.
و سرانجام مجمع بهداشت جهانی، سقط جنین را اینگونه تعریف کرده است:
قطع خود به خودی یا عمدی حاملگی، از اولین روز قطع قاعدگی تا هفته بیستم(مجموعه تعاریف کتابهای پزشکی قانونی)
2-2-2رشد جنین در رحم و مراحل آن:
پس از انجام عمل لقاح و ورود اسپرماتوزوئید به تخمک، تقسیمات سلولی آغاز شده و یک توده سلولی را به وجود می آورد. در پایان اولین هفته، توده مزبور شروع به لانه گزینی کرده و در هفته دوم، مرحله ی لانه گزینی نیز با قرارگرفتن جنین در دیواره رحم تکمیل می شود. از هفته سوم تا هشتم که دوره رویانی نامیده می شود، اعضای اصلی جنین تشکیل می گردد اما تا پایان نیمه اول ماه دوم حاملگی، هنوز نمی توان جنین انسان را از سایر پستانداران تشخیص داد، حال آنکه در پایان ماه دوم، این تشخیص امکانپذیر می گردد. در سومین ماه شکل گیری جنین، اندام تناسلی آن نیز مشخص می شود و می توان جنسیت جنین را دریافت. در پایان ماه پنجم، موهای ابرو و سرجنین قابل رؤیت بوده و حرکات جنین توسط مادر احساس می شود. در ماه های بعد، رشد و تکامل جنین ادامه می یابد و در اوایل ماه دهم، درحالی که جنین بطور میانگین سه کیلو وزن دارد، برای تولد آماده می شود.
2-3. مرگ و میر مادران در سقط جنین:
معمولاً در مذمت سقط جنین، فقط به قبح مرگ و قتل جنین توجه می شود لیکن بنابر یافته های مسلم علمی، سقط جنین، در موارد بسیاری موجب مرگ مادران نیز می شود، به طوری که امروزه سقط های عمدی و جنائی را یک مشکل بسیار جدی برای سلامت عمومی و یکی از عوامل موثر در مرگ و میر زنان حامله ارزیابی می کنند. البته معمولا” آمار احتمالی تعداد زنانی که در اثر سقط های غیرمجاز جان خود را از دست داده اند، در دسترس نیست. این امر اختصاص به کشور ما ندارد بلکه در تمامی کشورها وضع به همین منوال است.
در آمریکای لاتین علت اصلی مرگ و میر زنان بین 15 تا 39 سال، مشکلات ناشی از سقط های غیرمجاز است. گزارش های واصله در مورد بسیاری از کشورهای دیگر نیز بیانگر آن است که سقط جنین یکی از علل اصلی مرگ و میر زنان بوده است؛ مثلا” در آدیس آبابا 54% از مرگ های مامائی، در اثر مشکلاتی بوده که سقط های جنائی به وجود آورده است و در سایر نقاط جهان نیز آمار و ارقام، بیانگر فجایع گسترده انسانی در این رابطه است. (ایمان نژاد، ص 17)
2-4. علل مرگ و میر مادران در سقط جنین:
مرگ و میر زنان را در سقط جنین، به سه گونه تقسیم کرده اند:
2-4-1. مرگ فوری:
در این نوع، مادر به سبب پیدایش حباب های هوا یا گاز در خون و یا درنتیجه خونریزی شدید و یا بر اثر شوک عصبی ناشی از گشاد شدن ناگهانی دهانه رحم، در موارد عدم استفاده از روش بیهوشی، دچار مرگ فوری می شود.
2-4-2. مرگ تالی:
در این نوع، مادر در فاصله 24 تا 72 ساعت پس از سقط جنین، به سبب عفونت حاد و خونریزی شدید ناشی از پاره شدن رحم، می میرد.
2-4-3. مرگ متأخر:
علل و عوامل متعدد مرگ متأخر مادران را در موارد زیر برشمرده اند: