آموزشی

پژوهش (پایان نامه) : مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی ورشکسته

بانک ها به دلیل این که بدهی آن ها، پول قطعی ولی دارایی آن ها یعنی تسهیلات، پول نامطمئن است و با مخاطبان زیادی اعم از مشتریان، سپرده گذاران و سهام داران مواجه هستند، ساختار مالی شان... متن کامل

By 92, ago