آموزشی

پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر هوش عاطفی و خلاقیت بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

بسیاری از تحقیقات اولیه در خصوص رابطه متقابل رهبر- پیرو ان را تک بعدی در نظر می گرفتند. در این تحقیقات فقط بر روابط تبادلی کاری تمرکز می­شد و تبادلات اجتماعی در نظر گرفته نمی­شدند. در... متن کامل

By 92, ago
آموزشی

پایان نامه ارشد: نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم – فروش پایان نامه

گفتار اول- نقش هر یک از شاخص های انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم الف : اعتماد به طور کلی می توان گفت که: انسجام اجتماعی یک ظرفیت، جوهر اجتماعی یا هنجاری غیر رسمی است که... متن کامل

By 92, ago