.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بانکداری الکترونیکی، یکپارچه سازی بهینه همه فعالیت های یک بانک از طریق به کارگیری فن آوری نوین اطلاعات است که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} بانکداری الکترونیکی، یکپارچه سازی بهینه همه فعالیت های یک بانک از طریق به کارگیری فن آوری نوین اطلاعات است که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} گستردگی طیف مشتریانهدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های مطلوبکاهش هزینهیکی از پیامدهای مهم پیاده سازی و اجرای سیستم بانکداری الکترونیکی... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} گستردگی طیف مشتریانهدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های مطلوبکاهش هزینهیکی از پیامدهای مهم پیاده سازی و اجرای سیستم بانکداری الکترونیکی... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 2-10-4 ضرورت بانکداری الکتریکی:بانکداری الکترونیکی برای جامعه ی ایران بنا به دلایل زیر ضروری هستند: گذاشتن و برداشتن وجوه، بررسی بودجه های شخصی از طریق... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 2-10-4 ضرورت بانکداری الکتریکی:بانکداری الکترونیکی برای جامعه ی ایران بنا به دلایل زیر ضروری هستند: گذاشتن و برداشتن وجوه، بررسی بودجه های شخصی از طریق... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 2-7 زیر ساختهای لازم برای گسترش تجارت الکترونیکی در ایران:برای گسترش تجارت الکترونیکی زیر ساخت های لازم است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 2-7 زیر ساختهای لازم برای گسترش تجارت الکترونیکی در ایران:برای گسترش تجارت الکترونیکی زیر ساخت های لازم است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 1- خرید و فروش کالا به حساب خود2- خرید و فروش ارز خارجی و فلزهای گرانبها به حساب خود3- خرید و فروش اوراق قرضه و سهام به حساب خود4- مشارکت در بنگاههای مالی و... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 1- خرید و فروش کالا به حساب خود2- خرید و فروش ارز خارجی و فلزهای گرانبها به حساب خود3- خرید و فروش اوراق قرضه و سهام به حساب خود4- مشارکت در بنگاههای مالی و... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} وقتی صحبت از مزایای تجارت الکترونیکی به عمل می آید، در حقیقت تجارت الکترونیکی با تجارت سنتی مقایسه می شود. در تجارت سنتی که بر پایه کاغذ استوار است، وارد... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} وقتی صحبت از مزایای تجارت الکترونیکی به عمل می آید، در حقیقت تجارت الکترونیکی با تجارت سنتی مقایسه می شود. در تجارت سنتی که بر پایه کاغذ استوار است، وارد... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} وفاداری مشتری:وفاداری مشتری در اصطلاح به حالتی گفته می شود که مشتری در مرحله بالاتر از رضایت قرار گرفته خرید دائمی داشته و به رقبا توجه نکرده و از سازمان... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} وفاداری مشتری:وفاداری مشتری در اصطلاح به حالتی گفته می شود که مشتری در مرحله بالاتر از رضایت قرار گرفته خرید دائمی داشته و به رقبا توجه نکرده و از سازمان... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 2-4-1ویژگی های انحصاری خدمات:چهار ویژگی اصلی خدمات که برنامه های بازاریابی را تحت تأثیر قرار می دهند عبارتند از:1- غیر قابل ملموس بودن2- غیر قابل تفکیک بودن3-... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 2-4-1ویژگی های انحصاری خدمات:چهار ویژگی اصلی خدمات که برنامه های بازاریابی را تحت تأثیر قرار می دهند عبارتند از:1- غیر قابل ملموس بودن2- غیر قابل تفکیک بودن3-... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} هر چند اصطلاح تجارت الکترونیکی جدیداً مطرح شده است ولی استفاده از فناوری های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی و تجاری به سالهای قبل باز می گردد. به عنوان... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} هر چند اصطلاح تجارت الکترونیکی جدیداً مطرح شده است ولی استفاده از فناوری های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی و تجاری به سالهای قبل باز می گردد. به عنوان... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ظهور و پیشرفت انقلاب دیجیتال و فناوری اطلاعات سرعت تغییرات را متحول کرد به شکلی که انسان به عنوان پدید آورنده آن نیز هنوز نتوانسته خود را با آن وفق دهد. در... متن کامل

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ظهور و پیشرفت انقلاب دیجیتال و فناوری اطلاعات سرعت تغییرات را متحول کرد به شکلی که انسان به عنوان پدید آورنده آن نیز هنوز نتوانسته خود را با آن وفق دهد. در... متن کامل