دانلود پایان نامه

ا در تدوین چشم‌انداز مورد نظر نیز اطلاعات موجود در هر بخش مورد استفاده قرار گرفته که شامل اطلاعات ملی و جهانی می‌باشد و همچنین از روش رویکرد انفرادی و به صورت شهودی برای سرعت کار بالا استفاده شده است .
در چشم‌انداز ارائه شده اطلاعات شامل :
• معماری موجود شهرها با مهندسی سنتی
• سطح سرویس معابر موجود با محدودیت ها و مهندسی های سنتی
• محیط‌زیست در حال تخریب با مهندسی سنتی
و ارزش‌ها شامل :
• ایجاد آرمان‌گرایی قابل دست یابی در معماری جدید شهرها با مهندسی پیشرفته
• ایجاد آرمان‌گرایی قابل دست یابی درافزایش سطح سرویس معابر با مهندسی بسیار عالی و پیشرفته
• ایجاد آرمان‌گرایی قابل دست یابی در حفظ و توسعه‌ی محیط‌زیست بر اساس تعامل انسان + خودرو + جنگل
ارائه شده است و سعی گردیده تا چهار مرحله‌ی اساسی چشم‌انداز رعایت گردد:
• در فرآیند حسابرسی پروژه، وضعیت موجود شهرها از لحاظ معماری سنتی وعدم دسترسی آسان مردم به مراکز مورد نیازشان که سبب ترافیک سنگین و گره‌خورده ی خودروها در جای‌جای تمامی معابر شهری و ترافیک عابرین پیاده به دلیل عدم وجود سطح سرویس مناسب برای خودروها و عابرین پیاده و نیز تخریب روزمره‌ی محیط‌زیست توسط خودروها و انسانها با توسعه‌ی شهرها شده، مورد توجه قرار گرفته است.
• در فرآیند شناخت چگونگی کارسازی پروژه، می توان با استفاده از کارشناسان و نرم افزارهای مربوطه برنامه ریزی و اقدام کرد.
• در فرآیند شناخت ماهیت اصلی پروژه موارد زیر رعایت شده است:
• در شناخت و ماموریت یا هدف تعیین شده‌ی پروژه معماری جدید بر اساس بلوک بندی شهرها با هدف افزایش سطح سرویس معابر با حفظ و توسعه ی محیط‌زیست با مهندسی بسیار پیشرفته در نظر گرفته شده است.

• در آثار ارزشی پروژه برای جامعه، زندگی انسان سالم بر روی تنها کره خاکی قابل سکونت انسان با رفع نیازهای جوامع بشری پیشرفته و بر مبنای تعاملات فی مابین انسان و محیط‌زیست دیده شده است.
• در ویژگی‌های چهارچوب نهادی پروژه ، ایجاد چشم‌انداز برای تبیین استرانژی هزاره سوم پیش‌بینی گردیده است.
• منحصر بفرد بودن پروژه در ساختار چشم‌انداز، استفاده از نرم افزار “ون‌سیم” می باشد.
• در عوامل موفقیت پروژه در آینده، تعامل مسئولین و برنامه ریزان شهری با محیط‌زیست از طریق دستیابی به استراتژی تعامل انسان + خودرو + جنگل پیش بینی شده است.
• در فرآیند انتخاب چشم‌انداز نیز هر چهار نوع چشم‌انداز اساسی( نوآوری در خدمت، نوآوری در مخاطبان و ارباب رجوع، نوآوری در عملیات یا فنآوری و تغییر پوشش جغرافیایی و جمعیتی ) را می‌توان منظور استفاده قرار داد.
• ماموریت و ماهیت و ارزشهای محوری چشم‌انداز، در نام‌گذاری پروژه دقیقا رعایت شده و در مفاهیم مرتبط با چشم‌انداز نیز به صورت فرصت‌مداری،تغییر ،استراتژی، نتایج بلند مدت و فعال قابل تعریف بوده و بیانیه‌ی آن نیز توسط سازمانی که خود را ملزم به اجرای آن بداند قابل تدوین است و همچنین از لحاظ ابعاد مکانی و زمانی بر حسب نیازهای سازمانی قابل برنامه‌ریزی می‌باشد.
در تحقیق مورد نظر که با انتخاب سطح سرویس( زیر مجموعه‌ی اساسی جابجایی ) و معماری شهری( اساس و پایه‌ی تمام بسترهای طراحی شهری )، همراه با اولویت دادن به حفظ و توسعه‌ی محیط‌زیست انجام گردیده، سعی شده تا افکار و عقاید طراحان و صاحب‌نظران شهرسازی به سمت و سوی توسعه‌ی پایدار زندگی شهری سوق داده شود. زیرا انسان شهرزده‌ی امروزی همانند درخت آفت زده، در حال پژمردن و اضمحلال در میان چرخ دنده‌های سنگین شهری است که تمامی محیط ‌طبیعی و سرزنده و شاداب محیط‌زیست خود را با طبیعت مصنوعی و ماشین‌زده و آلوده‌ی شهری تعویض کرده بدون آن‌که بتواند در این میان از خود واکنشی نشان داده باشد و توسعه ناپایدار شهرهای امروزی ؛ مخصوصا در کلان شهرها نیز حاصل این آفت‌زدگی است. درتحقیق ارائه شده :
• جابجایی و دسترسی و مسائل اجتماعی با ایده‌پردازی و ایجاد اختلاف ارتفاع و ساخت کوریدورهای مخصوص حرکت وسائل نقلیه‌ی عمومی و پارکینگ‌های گسترده در زیر ابنیه‌ها و ساختمان‌های مجاور معابر و ایجاد فضاهای سبز و جنگل‌کاری در وسط خیابانها.
• معماری و تاثیرات آب و هوایی و مسائل اقتصادی با بلوک‌بندی شهرها و همراه با توسعه‌ی پایدار فضای سبز شهری.
مورد منظور قرار گرفته‌اند که در نتیجه‌گیری کلی به آن‌ها پرداخته شده است.

3-2-2 مفهوم‌سازی مدل
در این مرحله باید حدود و مرزهای سیستم مورد نظر و حوزه‌ی مطالعه مشخص شده، یعنی باید متغیرهای حالت و نرخ تعیین شده‌اند، متغیرهای حالت آن دسته از متغیرهایی هستند که محتوای آن‎ها وابسته به تاریخ است و شامل مباحث شهرسازی و فضاهای سبز و استانداردهای موجود در این زمینه هستند، در حالیکه متغیرهای نرخ، مانند ترافیک و آلودگی‌های ناشی از این موضوع دارای مقادیر لحظه‌ای می‌باشند یعنی در صورت توقف زمان، متغیرهای حالت دارای مقادیری خواهند بود که درست در یک مرحله‌ی زمانی قبل داشته‌اند، اما متغیرهای نرخ دارای مقادیر صفر خواهند بود.
برای تعیین این متغیرها باید نقش عوامل موثر بر سیستم به‌طور مستقل و مجزا بررسی شوند و در این مرحله باید متغیرهای کمکی سیستم نیز مشخص گردند تا با رسم جزییات مشکل، امکان درک و فهم مسئله آسان‌تر گردد که به طورمختصر
به آنها اشاره خواهد شد:
3-2-2-1 نقش خودروها در مصرف اکسیژن و تولید دی‌اکسید‌کربن و آلودگی هوا :
فرمول‌های احتراق سوخت‌های متداول در جدول(3-1) آمده است:
جدول(3- 1) / فرمول‌های شیمیایی احتراق سوخت‌های متداول/International Energy Agency (IEA)
سوخت
فرمول احتراق
چگالی
kg/l (lb/US gal)
انتشار CO2
kg/l (lb/US gal)
بنزین
2 C8H18 + 25 O2 — 16 CO2 + 18 H2O + 2636 kcal
0.7197 kg/l (6.073 lb/gal)
2.3035 kg/l (19.24 lb/US gal)
گازوئیل
4 C12H23 + 71 O2 — 48 CO2 + 46 H2O + energy
0.832 kg/l (6.943 lb/gal)
2.6256 kg/l (21.91 lb/US gal)
LPG ،GPL
C3H8 + 5 O2 — 3CO2 + 4 H2O + 531 kcal
0.52 kg/l (4.34 lb/gal)
3.0 kg/l (25.04 lb/US gal)
Methane CH4(CNG)
CH4 + 2 O2 — CO2 + 2 H2O + 891 kJ/mol
0.416 kg/l (3.47 lb/gal)
2.750 kg/l (22.95 lb/US gal)

مطلب مشابه :  CNT-PR، هیدروژن، ایمیدازول، استخلاف

و مقادیر تولید گاز دی‌‍‌اکسیدکربن( برحسب گرم در هر کیلومتر ) برای خودروهای متفاوت طبق جدول(3- 2) است:

جدول(3-2) / متوسط CO2 تولیدی بر حسب گرم برکیلومتر در خودروهای مختلف/ (IEA)
Car type(نوع خودرو)
Petrolium(بنزینی)
Diesel(گازوئیلی)
LPG GPL(گار مایع)
Compact
138
120
95
Sedan small
171
135
120
Sedan medium
195
162
135
Sedan large
265
216
184
SUV
218
202
152
4×4 small
285
242
200
4×4 large
345
295
240

پس متوسط گاز CO2 تولیدی بر حسب گرم برکیلومتر برای خودروهای با سوخت‌های مختلف به شرح جدول(3- 3) خواهد بود”رجوع شود به پیوست شماره2″
جدول (3- 3) / متوسط گاز کربنیک تولیدی بر حسب گرم بر کیلومتر برای خودروها و سوخت‌های مختلف
ردیف
نوع خودرو
متوسط گاز CO2 تولیدی بر حسب گرم برکیلومتر
1
خودروهای بنزین
231
2
خوروهای گازوئیل‌سوز
196
3
خودروهای گاز مایع‌سوز
161

3-2-2-2 میزان اکسیژن مورد نیاز برای خودروها
میزان اکسیژن مصرفی هر اتومبیل را براساس حجم و تعداد سیلندرها و با یک‌بار پر و خالی شدن می‌توان به‌دست آورد.مثلا در یک خودرو چهار‌زمانه و با حجم سیلندر 1800 سانتیمترمکعبی، در هر دور این موتور حدود 360 سانتیمتر‌مکعب از اکسیژن هوا سوخته می‍شود. اگر همین خودرو با دور آرام 2000 دور در دقیقه کار کند( 72/0=36/0*2000 )، 72/0 متر مکعب اکسیژن را در دقیقه مصرف کرده و حدود 50 نوع آلاینده‌ی مضر را هم به هوا متصاعد خواهد کرد.
پس هر خودرو چهارسیلندر با حجم موتور 1800 سانتیمترمکعبی و با دور آرام 2000 دوردردقیقه، می‌تواند در هر ساعت ‌(2/43=72/0*60 )معادل 2/43 مترمکعب اکسیژن مصرف کند!

3-2-2-3 آثار کاشت، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌های شهری
در حال حاظر حدود 60 درصد اکسیژن مورد نیاز ساکنان کره‌ی زمین را جنگل‌ها و درختان تامین می‌کنند. کاشت، توسعه و مدیریت جنگل‌های شهری دارای آثار مثبت زیست‌محیطی زیادی هستند.[20] که به‌طور اختصار به 25 مورد از آن‌ها اشاره می‌شود:
• کاهش انتشار کربن به اتمسفر
با کاشتن هر هکتار جنگل می‌توان از ورود 7.5 تا 8.5 تن دی‌اکسیدکربن حاصل از مصرف سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی‌های مورد نیاز جوامع بشری، به اتمسفر جلوگیری کرد[21].
• جذب گرد و غبار
در سال حدود 4 تن گرد وغبار توسط یک هکتار جنگل رسوب داده شده است. فضای سبز به ویژه درشکل جنگل‌های شهری می‌توانند درکاهش آلودگی‌های شیمیایی هوابسیار مؤثر باشند. طی بررسی‌های بعمل آمده یک هکتار از فضای سبز که حدوداً 200درخت در آن کاشته شده باشد تا 68تن از گرد و غبار را در هر بارندگی در خود جذب می کند. یعنی کاملاً واضح است که با وجود چنین درختانی زدودن 68تن گرد و غبار، رایگان خواهد شد درصورتی که بدون این درختان باید هزینه بسیاری را برای این کار اختصاص داد[22].
• کاهش آلودگی صوتی
در محیط‌های شهری به دلیل فعالیت مراکز صنعتی و رفت و آمد وسایط نقلیه و هواپیماها آلودگی صوتی بسیار بالا بوده و معمولا به بیش از 100 دسی بل می‌رسد که این مقدار حدود دو برابر میزان سطح مطلوب صدا برای انسان است. یکی از بهترین راه‌های مقابله باافزایش شدت صوت در محیط‌های شهری، کاشتن درختان مناسب است. گیاهان از طریق انعکاس، انحراف و جذب صدا می‌توانند باعث کاهش موثر در اصوات شوند. یک کمربند سبز 30 متری می‌تواند شدت صوت را تا 21 دسی بل کاهش دهد و تا حدودی آرامش را در محیط های مسکونی ایجاد نماید. هنگامی که شدت صدا به 70 یا 80 دسی بل می رسد تأثیرات سروصدا می تواند ایجاد کری موقتی یا دائمی کند، و آن درحالی است که سلول‌های گیرنده گوش به طور شدیدی در معرض صدا قرار گیرند. فضای سبز به ویژه درختان درکاهش آلودگی صدا بسیار مؤثرند و در صورت برخورداری از گونه‌های مناسب و کاشت اصولی تا ۱۲ دسی بل صدا را کاهش دهند این نقش درختان درشهرهای بزرگ و بزرگراه‌ها دارای اهمیت زیادی است. ترکیب گونه ای اقاقیا وچنار مؤثرتر از بقیه ترکیب‌ها در کاهش صدا است[23].
• تولید اکسیژن و جذب دی اکسید کربن
جنگل‌ها و درختان کاشته شده به‌صورت انبوه با تولید اکسیژن و جذب دی‌اکسیدکربن نقش مؤثری در بهبود شرایط زیست‌محیطی ایفا می‌کنند. یک درخت حدود 25 تا 30 کیلو گرم اکسیژن در سال تولید می‌کند و یک عرصه‌ی یک هکتاری از جنگل 2.5 تن اکسیژن را در سال به اتمسفر وارد می‌کند که این میزان تامین کننده اکسیژن مورد نیاز 10 نفر در در طول سال می‌باشد[24].
• ذخیره انرژی و کاهش مصرف آب
ایجاد جنگل‌های شهری می‌تواند برروی مصرف انرژی در شهرها تأثیر قابل ملاحظه‌ای بگذارد . هزینه گرم کردن یا خنک کردن ساختمان‌ها درصورت کاربرد درست درختان کاهش می‌یابد. درختان باعث جذب ۹ درصد انرژی خورشیدی
در تابستان شده وگرمای داخلی ساختمان‌ها را می‌توانند کاهش دهند. درختان و فضای سبز از طریق جذب تشعشعات خورشید و پدیده تبخیر و تعرق ،باعث کاهش انرژی گرمایی محیط که از ویژگی های مهم اقلیم‌های گرم است می‌گردند.حدود 60 تا 70 درصد انرژی خورشیدی رسیده به گیاهان از طریق پدیده تبخیر و تعرق آزاد می‌شود که این تبخیر و تعرق با عث پایین آمدن دمای ساختمان‌ها شده و از این طریق می‌توان 17 درصد از انرژی خنک سازی محیط را کاهش داد[25].
در مناطقی از آمریکا‌ با کاشت درختان در نقاط خاص و استراتژیک در اطراف منازل و ساختمان‌های مسکونی سالانه دومیلیون دلار صرفه‌جویی ایجاد شده است. پس اگر درختان در نقاط مناسبی کاشته شوند که سایه اندازی آنها نقاط معینی از ساختمان‌ها را بپوشاند این سود دو برابر خواهد بود. دراماکن مسکونی که در مناطق بادگیر قراردارند، کاشت درختان به صورت بادشکن می‌تواند هزینه گرم کردن ساختمان‌ها را برحسب درجه بادگیری وتراکم بادشکن ۴ تا ۲۴ درصد کاهش دهد. علاوه بر این، اثر تعدیلی درختان و فضای سبز روی دمای شهرها سبب می‌شود که مصرف انرژی لازم برای انتشار گازهای گلخانه‌ای متصاعد شده از واحدهای مولد انرژی کاهش یابد.کاهش دما در شهرها دراثر تعریق و سایه نه تنها سبب صرفه جویی درانرژی بلکه سبب صرفه جویی درمصرف آب نیز می‌شود[26].
• کنترل تشعشات و بازتاب نور
جنگل‌های شهری ضمن کنترل تشعشات خورشید از بازتاب نورهای مزاحم و خیره کننده می توانند جلوگیری کنند. دو دسته از پرتوهای خورشیدی تأثیرات چشمگیری بر بدن انسان و سایر جانداران باقی می‌گذارند. یکی از آنها پرتومادون قرمز و دیگری پرتو ماوراء بنفش است. احساس آرامشی را که انسان در سایه، به ویژه در سایه یک درخت احساس می کند تا حدی مربوط می‌شود به جذب پرتوهای مادون قرمز خورشید توسط درخت( پرتوهای مادون قرمز با طول موج بلند خود خاصیت گرمازایی دارند) و مقداری نیز به دلیل جذب پرتوهای ماوراء‌بنفش صورت می‌گیرد . امروزه تأثیرات پرتو ماوراء بنفش بربافت سلولی گیاهان و جانوران و همچنین خاصیت گندزدایی آن بخوبی روشن شده است بنابراین نقش درختان در حمایت از انسان و سایر جانداران در برابر آفتاب سوزان به خوبی روشن می‌شود.
• زیبایی آفرینی
آراستگی شهرها و مطلوبیت آنها برای اسکان و زندگی، تا حد زیادی مدیون زیبایی فضای سبز در اشکال مختلف است . فضای سبز می‌تواند سطح بسیار زیادی از ناهنجاری‌های معماری شهری پدیدآمده توسط انسان را بهبود بخشد[27].

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درموردمشهد مقدس

• ایجاد جذابیت
فضای سبز و جنگل‌کاری شهری، طبیعت بی‌جان شهرها را به سوی سیستم‌های طبیعی سوق داده و با ایجاد جذابیت ویژه‌ای فضای بی روح شهرها را قابل تحمل تر می‌کنند[28].
• کنترل باد
جنگل‌کاری شهری در صورت کاشت مناسب و هدفمند (ترکیب گونه‌ای و آرایش مناسب ) می‌تواند نیز با کاستن از سرعت باد، در هدایت باد(در تابستان جهت خنک‌کردن ) در بخش های مورد نظر و تغییر جهت آن در سمت‌های دلخواه و بسیار مؤثر باشد[29].
• کارکرد اجتماعی و تفرجگاه
درختان با توجه به مسائل اجتماعی حاکم بر شهرهای امروزی دارای اهمیت بالایی هستند. چشم‌انداز‌های سبز می‌توانند در سلامت و بهبود وضعیت روحی و جسمی افراد از طریق ایجاد مکان‌هایی جهت تفرج و نیز معاشرت گروه های مختلف اجتماعی نقش ارزنده‌ای داشته باشند. احداث پارک


دیدگاهتان را بنویسید