دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی

تکه ای از متن پایان نامه :

  • سیستم تحت حفاظت و سیستم تشخیص نفوذ به صورت جداگانه قرار گیرند .

جدا کردن سیستم تشخیص نفوذ از سیستم تحت حفاظت دارای مزایایی می باشد:

  • جلوگیری از پاک شدن رکوردهای ذخیره شده توسط سیستم تشخیص نفوذ
  • جلوگیری از تغییر اطلاعات توسط شخص نفوذ کننده
  • بالا بردن کارایی با کم کردن بار پردازشی بر روی سیستم تحت حفاظت

2-1-3 روش های دریافت اطلاعات

اولین نیاز سیستم های تشخیص نفوذ وجود منبع اطلاعات می باشد. این منبع می تواند به عنوان یک تولیدکننده رویداد در نظر گرفته گردد. منابع اطلاعات به روش های مختلفی قابل دسته بندی هستند. در سیستم‌های تشخیص نفوذ این منابع با در نظر داشتن مکانشان دسته بندی می شوند. با در نظر داشتن این معیار، دو دسته کلی به وجود می آید[9]  .

  • مبتنی بر میزبان

در این دسته، اطلاعات بر اساس منابع داخل میزبان که اکثراً در سطح سیستم عامل می باشند جمع آوری می‌شوند. این منابع شامل لاگ ها و دنباله‌های بازرسی[1]  هستند. اگر از یک دید بالاتر به قضیه نگاه گردد.

  • مبتنی بر برنامه های کاربردی[2]

در این دسته، اطلاعات بر اساس برنامه‌های کاربردی که در حال اجرا هستند جمع آوری می‌شوند. این منابع شامل لاگ های رویدادها برای برنامه های کاربردی و یا سایر اطلاعات ذخیره شده براساس آنها می‌باشند.

  • مبتنی بر هدف[3]

این دسته با سایر دسته‌ها تفاوت دارد، به علت اینکه در این دسته، سیستم مبتنی بر هدف اطلاعات مربوط به خود را، خود تولید می‌کند به این معنی که خود سیستم، اشیاء با اهمیت سیستم را مشخص و برای هر یک مشخصاتی را بدست می‌آورد. سپس به صورت متناوب با مقایسه این مشخصات با مقادیر به دست آمده به عنوان منبع اطلاعات بهره گیری می‌کند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد:یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

[1] OS Audit trail

[2] Application based

[3] Target based

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه