مقوله جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای اقتصادی، ناگزیر ما را با موضوعات ناآشنای تخصصی مالی مواجه خواهد ساخت. افزایش روزافزون مراودات و انتقال اطلاعات، خصوصاً با پیشرفت فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی و امروزه مالیه الکترونیک 3و سایبر فایننس 4، خود عاملی درجهت افزایش سرعت جهانی شدن اقتصاد می باشد. بعد از این، به بهانه نداشتن ابزارهای مدیریت ریسک نمی توانیم موضوعات مربوط را نادیده بگیریم و به تحقیقات انجام شده در این زمینه بی توجه باشیم(آهنگرانی،1391).

2-7 نظریه اقدام مستدل

باورهای هنجاری

نسبت به رفتارx

باورها نسبت به

پیامدهای رفتارx

هنجارهای ذهنی

درباره رفتارx

نگرش به انجام رفتارx

 

تمایل به انجام رفتارx

رفتارx

نظریه اقدام مستدل به وسیله مارتین فیشبن و آیسک آجزن(1975&1980) ایجاد شد حرکت از سوی حقیقات گذشته که به عنوان تئوری نگرش شروع شده بود، منجر به مطالعه نگرش و رفتار شد .این نظریه شامل سه سازه عمومی می شود: تمایل رفتاری، نگرش، و قاعده ذهنی، تئوری اقدام مستدل، پیشنهاد می دهد که تمایل رفتاری افراد به نگرش فرد در مورد رفتار و قاعده ذهنی بستگی دارد. اگر یک فرد بخواهد رفتاری را انجام دهد شبیه آن است که آن را انجام خواهد داد نظریه نگرش فیشبن اساسی را برای درک و شناخت نگرش و پیش بینی رفتار به ما می دهد. مطابق نظریه اقدام مستدل، نگرش شخص به سوی یک موضوع تابعی از عقاید فرد در مورد موضوع است. به علاوه فیشبن و آجزن استدلال کردند که تمایلات رفتاری، فعالیتهای رفتاری خاصی را ایفا می کند که به خوبی می توانند به وسیله نگرش ها و قاعده ذهنی نسبت به آن اقدامات قابل پیش بینی باشند( Michael,2007).

دانلود متن کامل:

پایان نامه درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای های گردشگری استان

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد - رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشای اطلاعات حسابداری
دسته بندی : آموزشی