دانلود پایان نامه

حمل و نقل گل و گیاهان زینتی
گل از محصولاتی است که فساد پذیری آن بالا است، با این وجود به علت عدم وجود سردخانه و انبارهای پیشرفته در کشور، انبارداری به صورت موقت و غیر استاندارد صورت می پذیرد (نیکوئی، 1388).
معمولا در کشورهای دیگر گل های ساقه بریده را با ماشین های مجهز به یخچال و در حالی که تمام شاخه ها در آب قرار گرفته اند جا به جا می کنند (نیکوئی، 1389)؛ اما در ایران گل به صورت فله ای و گاه بعد از یک روز در راه ماندن با اتوبوس، وانت، کامیون و… به پایانه می رسد؛ که با توجه به حساسیت گل ها در برابر فشار سبب کاهش کیفیت و افزایش ضایعات می گردد. بر این اساس، بیش از 50 درصد تولید گل کشور تبدیل به ضایعات می شود. تولیدکننده های گل اصلا روی بازار مصرف خارجی نمی توانند حساب کنند. از مهم ترین مشکلات فروش و صادرات گل و گیاه زینتی مسئله حمل و نقل می باشد با توجه به گرانی تعرفه های حمل و نقل خطوط هوایی داخلی و خارجی، شرکت های هواپیمایی ایران نیز نمی توانند به حمل و نقل گیاهان زینتی برای رسیدن به مقصد خاص در زمان خاص سرویس دهی کنند (امیری، 1383). همچنین، علی رغم اهمیت درجه بندی، گل های شاخه ای در اندازه های نامشخص و غیر استاندارد صادر می گردند (کرباسی، 1382).

دسته بندی : باید ها و نباید ها