دانلود پایان نامه

مفهوم تجارت الکترونیک[1]

تجارت الکترونیکی راه و روش جدید کسب و کار بصورت الکترونیکی و با استفاده از شبکه ها و اینترنت می باشد در این روش فرایند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می گیرد(حنفی زاده و همکاران،1390).

تجارت الکترونیکی به معنای انجام الکترونیکی فرآیندهایی است که با هدف مبادله پول، کالا، خدمات و اطلاعات صورت می گیرد. تفاوت بین تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی در نوع فعالیت های تجاری است که هر کدام پوشش می دهند. تجارت الکترونیکی صرفاً شامل فعالیت های واحد بازرگانی یک سازمان نظیر مناقصه، استعلام بها، مذاکره سفارش، حمل و نقل، تحویل و پرداخت می شود. اما کسب و کار علاوه بر این فرآیندها فعالیت هایی نظیر مدیریت روابط مشتری، مدیریت زنجیره تأمین و برنامه ریزی منابع سازمان را نیز شامل می شود(صفری حسین، 1383 ، ص31 ).

2-1-14- تاریخچه تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک در شکلی که امروزه شیوه ی کار کردن همه ی ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق رایانه و تلفن دارد. امروزه حدود ۶٠٠ میلیون تلفن به طور همزمان متصل می باشد. پست الکترونیکی[2] تبدیل به یکی از عمومی ترین ابزارهای تجارت و کسب اطلاعات به وسیله ی جستجوی سایت های وب، اکنون بخشی از زندگی هر کدام از ما را شکل می دهد. این امکان عملا” تحت تأثیرهمگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می گیرد. تاریخچه تجارت الکترونیک به شکل امروزی آن، ریشه در دو پدیده دارد، تار جهان گستر و مبادله ی الکترونیکی داده ها[3]؛ منشأ زمانی هر دو این پدیده ها به دهه ۶٠ باز می گردد. در دهه ٧٠ ظهور فرایند انتقال الکترونیکی منابع مالی[4] بین بانک ها، که از طریق شبکه های خصوصی امن[5]  انجام می شد، عملا” بازار منابع مالی را کاملا” متحول کرد. پیشرفت غیر منتظره تار جهان گستر زمانی شروع شد که برای اولین بار پست الکترونیکی در سال 1972 با توسعه فناوری جدید ARPANETمورد استفاده قرار گرفت. این پدیده منجر به طرح نسخه ی جدیدی از پروتکل انتقال داده به نام TCP/IP شد. درابتدای دهه ی ٨٠ تجارت الکترونیک بین شرکت های تجاری توسعه قابل توجهی پیدا کرد. در این زمان،  فناوری های انتقال الکترونیکی پیام مانند تبادل الکترونیکی دادهها و پست الکترونیک، به طور وسیعی بین شرکت های تجاری به کار گرفته شد. فناوری انتقال پیام با کاهش مصرف کاغذ در فرآیندهای تجاری و افزایش اتوماسیون کم کم در تمامی فرایندهای تجاری سازمانها نفوذ کرد، و به مرور زمان با ارتقای کارآیی این فرایندها، به عنوان یکی از بخش های لاینفک تجارت درآمد. مبادله الکترونیکی اطلاعات، زمینه انتقال الکترونیکی اسناد تجاری را برای شرکت ها فراهم نمود به گونه ای که نیاز به دخالت انسان در این فرایند به حداقل ممکن رسید.  ظهور تار جهان گستر امکان انجام اشکال جدیدی از تجارت الکترونیک نظیر خدمات به هنگام را فراهم نمود. کاربرد و توسعه ی جهانی تار جهان گستر، با ظهور تار جهان گستر[6] آغاز شد. تار جهان گستر باعث شد که تجارت الکترونیک تبدیل به یکی از روش های ارزان و کم هزینه برای انجام فعالیت های تجاری شود و پس از مدتی تنوع بسیار وسیعی از فعالیت های تجاری را پوشش دهد. با همگرایی بین اینترنت و تجارت الکترونیک، به کارگیری ابزار پرهزینه تبادل الکترونیکی داده ها توسط شرکت ها به فراموشی سپرده شد. با این وجود نقش تبادل الکترونیکی داده ها در جهان کسب و کار را،  نمی توان نادیده گرفت(نصیری یار، 1382، ص19).

مطلب مشابه :  اجرای مستقیم و اصل لزوم قراردادها

[1] – E-commerce.

[2] – E – Mail

[3] – Electronic Data Interchange

[4] – Electronic Fund Transfor(EFT)

[5] – Secure private Networks

[6] – Word Wide Web