دانلود پایان نامه

اهمیت و ضرورت بسته بندی
در جامعه ارتباطاتی امروز هر عاملی که منجر به افزایش موفقیت در برقراری ارتباط باشد حائز اهمیت است.
در بررسی های صورت گرفته تخمین زده شده است که 73 درصد از تصمیمات خرید، در نقطه فروش گرفته می شود و در این بین طراحی بسته بندی نقش کلیدی در نقطه فروش ایفا می کند، به طوری که از طرح بسته بندی با عنوان ” فروشنده در قفسه” نام برده شده است.(استیری، 1386، 33 )
بر اساس تئوری کنایه مصرف کنندگان تمایل دارند تا از شاخص های بیرونی و غیر اساسی از جمله بسته بندی به عنوان شاخص های کیفیت محصول استفاده کنند. (Underwood, Burke and Klein, 2001 )
خصوصیات بسته بندی می تواند موید اصالت محصول باشد و تحت تاثیر خصوصیاتی است که بسته بندی، آن را منعکس می کند. (ابراهیمی، 1388) بسته‌بندی، شخصیت نام تجاری را تقویت می‌کند و موجب ایجاد ارزش ویژه نام تجاری می‌شود. برخی بسته‌بندی‌ها، به‌ویژه برای محصولات غذایی طوری طراحی می‌شوند که برای سبک زندگی و نگرانی‌های اجتماعی و بهداشتی مصرف‌کننده جذاب باشند. (VanHurley , 2007, 53 ).
چنانچه بسته بندی نشان گر کیفیت بالا باشد، مصرف کننده فرض می کند محصول هم، با کیفیت است. بر عکس، در صورتی که بسته بندی سمبل کیفیت پایین باشد، مصرف کننده این بی کیفیتی را به محصول نیز تعمیم می دهد.
. برندهای مختلف از دامنه وسیعی از خصایص بسته بندی نظیر رنگ، طرح، اشکال، نشانه و پیام ها استفاده می کنند که این امر سبب جذب و تقویت توجه مشتری می شود و به شناسایی محصول از طریق تصویر ارائه شده، کمک می نماید. با توجه به این نکته که تصمیم خرید برای محصولات فاسد شدنی به طور فزاینده ای در فروشگاه گرفته می شود، به منظور کاهش هزینه های تبلیغات برای ایجاد برند توسط انبوه رسانه ها، می توان تلاش ها را برای ترفیع فروش و ایجاد ارتباط، در نقطه فروش متمرکز نمود. به علاوه مدیران نیز به تدریج دریافته اند که بسته بندی قادر است بین محصولات نسبتا مشابه فاسد شدنی، تمایز و هویت ایجاد کند. به علاوه بر خلاف تبلیغات، بسته بندی یک ابزار ارتباطی بازاریابی است که به طور ذاتی قابل لمس است.(حسن زاده و خلیل،‌1391، 7)
برخی بازاریابان از طراحی‌های مجدد و کوتاه‌مدت بسته‌بندی به‌عنوان ابزارهای بازاریابی استفاده می‌کنند. این بسته‌بندی‌ها، شامل تصاویری مثل ورزشکاران و شخصیت‌های سینمایی هستند. اگر چه این کار توسط برخی بازاریابان به‌عنوان یک عمل پُر ریسک شناخته شده، اما طراحی‌های مجدد و کوتاه‌مدتِ بسته‌بندی فرصتی را برای افزایش فروشِ کوتاه‌مدت و جذب مصرف‌کنندگان جدید فراهم می‌کند. محققان نشان داده‌اند که این عمل، وقتی موفق می‌شود که حداقل سالی 4 بار بسته‌بندی به‌طور کوتاه‌مدت طراحی مجدد شود (VanHurley , 2007, 53 ).
از آن جهت که کالا برای رسیدن به مصرف کننده نهایی باید از مراحل مختلفی گذر کند نقش بسته بندی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به اعتقاد راند، رفتار مصرف کننده در خرید و مصرف محصولات غذایی از سه جنبه قابل بررسی است که بسته بندی می بایست در هر سه مرحله همراه مصرف کننده بوده و نیازهای وی را بر طرف سازد. مراحل مورد نظر به هنگام خرید محصولات، در زمان انبار کردن محصولات و در زمان مصرف محصولات می باشند. (Rundh , 2005 )