دانلود پایان نامه

اهداف مدیریت منابع انسانی :
سازمان مجموعه ای است که با منطق تحقق اهداف معینی طراحی می شود. از این رو در مطالعه سازمان باید اهداف و مقاصد آن شناخته و ساختار آن را با توجه به مقاصد آن مورد بررسی قرار داد. تعداد اهداف مهم ترین ویژگی سازمان های امروزی است که می توان آنها را به ترتیب زیرطبقه بندی نمود.
• اهداف اولیه :
تولید و توزیع کالا و خدمات : هدف اصلی هر سازمان صنعتی ، بازرگانی و اداری تولید یا توزیع کالا و خدمات است. کارکنان این سازمان ها عنصر اصلی هستند و در واقع کار اساسی سازمان را انجام می دهند.
ارضای اهداف شخصی اعضای سازمان : به صورت سود برای مالکان، حقوق و دستمزد، افتخار ناشی از کار، تأمین، شناسایی و پذیرش سازمان و سایر مزایای جبران خدمات برای مدیران و کارکنان است. در واقع اعضای سازمان، اهداف متنوع و اغلب متضادی دارند که می باید به شکل منطقی برآورده شود و عدم توجه به آن ممکن است موجب شکست و انحلال سازمان و یا کناره گیری افراد گردد.
انجام تعهدات اجتماعی : تعهدات اجتماعی از قبیل حفظ و ارتقاء منابع انسانی و منابع فیزیکی جامعه است. جامعه تعهداتی را به سازمان تحمیل می نماید که سازمانها به ناچار باید خواسته های اجتماعی را لحاظ کنند.
• اهداف ثانویه:
از نظر مقرون به صرفه بودن و اثربخش بودن فعالیت ها در رسیدن به اهداف اولیه باید به آنها توجه داشت. بی توجهی به اهداف ثانویه ممکن است موجب شکست سازمان گردد. اهداف مدیریت منابع انسانی نیز که متأثر از مقاصد سازمان است به علت بعد نگرشی واجرایی که دارند گسترده تر هستند. این اهداف عبارتند از:
1. بهره وری : بدون شک بهره وری یکی از مهمترین اهداف سازمان ها است. در یک بخش خصوصی هدف اولیه موسسه سود است و فعالیت های مدیریت اداره کارکنان کمک به کسب سود تعیین شده برای سازمان میباشد. اما در سازمان بخش عمومی و یا غیر انتفاعی فعالیت های مدیریت منابع انسانی تلاش در جهت کاهش هزینه و سیاست گذاری به گونه ای است که توانایی انجام کار بیشتر با امکانات و منابع محدود را میسر سازد. تحقیقات نشان می دهد جهت بهبود بهره وری و دست یابی به اهداف مدیریت سازمان باید تلاش نماید تا :
– نقش مدیریت منابع انسانی و میزان مشارکت این واحد را در اخذ تصمیم و اجرای راهبردهای سازمان مشخص و تعریف نماید.
– اهمیت منابع اختصاص یافته برای انجام وظیفه منابع انسانی را مشخص نماید، قبل ازاینکه برنامه جدیدی را برای آنها تدارک ببیند.

مطلب مشابه :  استان مازندران و مواد مخدر

– برنامه های ستادی منابع انسانی باید جدید و در ارتباط با مدیریت صف باشد.
– واحدهای ستاد سازمانی مسئولیت تنظیم سیاست ها را برعهده داشته و برنامه ها را در عرض سطوح سازمانی تقسیم می نماید. از این رو می توان گفت که مدیریت منابع انسانی یک فرصت بی نظیر برای بهبود بهره وری محسوب شده و مدیریت منابع انسانی باید سطح سود و زیان سازمان را بشناسد تا نتیجه نهایی تلاش آنها منجر به سود و نهایتاً بهره وری گردد و در نهایت نیز می توان بهره وری منابع انسانی را نیز ارتقاء بخشید.
2. قانون پذیر بودن : سازمان ها جهت اداره کارکنان باید بسیاری از قوانین کشوری، مصوبات دولت و حقوق ملی و محلی، سیاست های ویژه استخدامی و کارگری و همچنین تصمیمات قضایی را بپذیرند. این قوانین و مقررات تقریباً، بر همه وظایف و فعالیت های مدیریت منابع انسانی تأثیر میگذارد.
3. کیفیت زندگی کاری: کیفیت زندگی کاری یک مفهوم چند بعدی است که منجر به اهمیت و بهاء دادن به فعالیت های کارکنان در محیط کاری می گردد. این برنامه باید به گونه ای تنظیم شود که از گرایش کارکنان به خلاف جلوگیری به عمل آید.
4. مسئولیت اجتماعی: سازمان ها جهت پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی که در سطح جامعه از آنها انتظار
می رود، نیازمند ارائه خدمات و محصولات قابل دسترسی هستند.
5. انگیزش: بافت و ساخت سازمان باید به گونه ای طراحی شود که موجب انگیزش کارکنان گردد، چرا که برخی از صاحب نظران منابع انسانی می گویند، اگر کارکنان از شغل خود راضی باشند و روحیه خوبی داشته باشند بهتر کار می کنند. در واقع اگر کسی ناراحت باشد حداکثر کارآیی را از خود نشان نمی دهد.
6. جذب متقاضیان شایسته و با استعداد: باید این اطمینان حاصل شود که تنها داوطلبانی استخدام می شوند که دارای معدل های عالی و مهارت های ارتباطی و توان بالا باشند.
7. تأمین و حفظ کارکنان مطلوب : مدیریت منابع انسانی در سیاست گذاری مربوط به اداره کارکنان باید به گونه ای عمل نماید که احساس امنیت ناشی از کار و استمرار درآمد و حقوق در کارکنان بوجود آید. برطرف کردن موارد دلسرد کننده سبب خواهد شد که کارکنان به ادامه همکاری با سازمان ترغیب شوند.
8. تعادل در جبران خدمات کارکنان: سیستم جبران خدمات کارکنان باید به گونه ای طراحی شود که حد کفایت هزینه های زندگی کارکنان را تحت پوشش قرار دهد. همچنین ضوابطی برای پرداخت های استثنایی برای کارکنان برتر را پیش بینی نماید، به طوری که میزان دریافتی آنان بیش از کارکنان هم طراز در آن سازمان یا شرکت های رقیب باشد. بنابر این به وجود آوردن احساس رفتاری عادلانه و به دور از تبعیض از مهم ترین اهداف مدیریت منابع انسانی است.